Håkon har lært å krabbe over terskler, og gjør det om og om og om igjen.