Slektsforskningen av min fars og mors forfedre har ført meg til ulike steder på Østlandet.

Mors far og mor var av husmannslekt fra henholdsvis Jevnaker og Gran på Hadeland og Sørum/Aurskog. Det har ikke alltid vært like lett å spore deres forfedre. Husmannens historie var nok ikke så viktig som storbondens, lite er skrevet om dem. Likevel syns jeg min oldemors historie er spennende, den forteller om et liv i fattigdom og forsakelse. Et slitsomt liv, javel, men i alle fall var også det et levd liv. Og hadde ikke hun levd sitt liv, hadde heller ikke jeg hatt noe liv.

Fars mor kom fra en relativt velstående bondefamilie fra Nedre Eiker/Modum, fra gården Sveaas (Sveås). En av hennes forfedre var sogar en av Norges rikeste menn. Og hennes far var i en periode lærer. Kanskje er det derifra jeg har mine pedagogiske gener?

Fars far var av steinhuggerslekt fra Sverige. Han var fritenker og intellektuell. Hans far igjen hugg verdens nydeligste gravstøtte til sin hustru da hun døde. Jeg er stolt av å være av steinhuggerslekt fra Halden.