Slektstre for familien Sveaas/Vik

Christen Andersen Sveaas, Marits 3 x tippoldefar

Christen Andersen Sveaas ble født på Modum 16. mai 1751. Han var sønn av Anders Olsen og Karen Iversdatter.

Christen var tømmermester og gårdbruker. I en periode var han formann ved tømmerhengslet ved Hefta.

Christen giftet seg to ganger, første gang med Gunille Torgersdatter. På den tiden var han soldat og bodde på Stensrud ved Modum. Dette ekteskapet skulle bare vare i to år, Gunille døde etter fødselen av sitt andre barn. Han skriver selv om dette: "Gulbrand Christensøn er født til denne syndige verden 1779 den 30 oktober og kom til daaben den 14. november, samme dag som hans salige moder kom til jorden".

Syv år senere, i 1786, gifter han seg for annen gang med Dorthe Iensdatter. Han skrev:" Anno 1786 den 4de November ga vi os i den hellige ektestand, og vort festebøl stod på Hasselverk den 4de November og vort bryllup stod her på Sveaas. Gud som har indstiftet ekteskabet han og velsigne vort ekteskab at det maa være os glædeligt og Gud behageligt, saa blir det og lykkeligt."

Christen var en meget foretaksom mann. Han kjøpte Sveaas i 1773. Så fortsetter han å kjøpe jordstykker, og på begynnelsen av 1800-tallet eide han Sveaas, Refsal Søndre og Skibrek.  Han var på den tiden en meget velholden og avholdt mann med stor innflytelse.

Da Christen døde, skrev sønnen Jens: "1813 den 28. juni om aftenen kl. 11 omskiftet min kjære fader Christen Andersen tiden med evigheten i en alder av 62 aar 6 uker og 1 dag."

Christen og Dorthe ligger begravet i en familiegrav ved Nykirke.

Dorte Iensdatter

Dorthe Iensdatter ble født 28. februar 1754 på gården Moen. hun var datter av Iens Madsen og Kirsten Hansdatter.

Dorthe var over tretti år gammel da hun giftet seg med enkemannen Christen. Hun ble således stemor til hans sønn Anders fra første ekteskap. Dorthe skulle selv få to sønner.

Dorthe hadde vært så heldig å få lære å lese og skrive som barn og som voksen skrev hun dikt. I 1801 skrev hun en håndskrevet bok som hun kalte "Dikte, Morgen og Aftensukk".

Dorthe og Christen fikk to sønner:
Jens, f. 12.4.1788, d. 8.6.1842
Cornelius, f. 4.6.1790, d. 19.7.1846

Dorthe Jensdatter døde 8. september 1817, 63 år gammel.

Cornelius Christensen Sveaas, Marits tipptippoldefar

Cornelius Christensen Sveaas ble født på Sveaas 4. juni 1790. Han var sønn av Christen Sveaas og Dorthe Iensdatter.

Cornelius levde hele sitt liv på Sveaas. Ved siden av å drive gården, var han tømmermerker.

Cornelius giftet seg med Berthe Karine Guttormsdatter 24. mars 1818.

Cornelius døde 19. juli 1846, 56 år gammel.

Berthe Karine Guttormsdatter

Berthe Karine Guttormsdatter ble født 21. mars 1799 på gården Askerud på Øst - Modum. Hun var datter av Guttorm Aslesen og Marie Andersdatter.

Berthe skulle leve i mer enn tretti år lenger enn sin mann. De siste årene klarte hun seg ikke lenger alene og i 1865 bodde hun som føderådskone på gården Daler hos sønnen  Andreas

Berthe og Cornelius fikk to sønner:
Christen, f. 25.12.1819, d. 23.4.1828
Andreas, f. 21.2.1827, d. 12.5.1891Berthe Karine døde 19. april 1878, 79 år gammel.

Andreas Sveaas, Marits tippoldefar

Andreas Sveaas ble født 21. februar 1827 på gården Sveaas. Han var sønn av Cornelius Sveaas og Berthe Karine Guttormsdatter.

Andreas levde et omflakkende liv. Sine første leveår hadde han på farsgården Sveaas hvor han var gårdbruker og tømmermerker som sin far. Som ung mann flyttet han til Holthe i Eiker og videre til hasselverk i Øvre Eiker. Men han trivdes nok ikke så godt der for etter en stund flyttet han tilbake til Holthe.

Andreas giftet seg med Mathilde Gregersen 10 august 1857. Kanskje var det hun som påvirket ham til å kjøpe gården Daler søndre i Bakke sogn. Dette var en relativt stor gård med 5 hester, 14 kyr og 16 får. Før moren døde bodde også hun på gården. Etter morens død drev han også Sveaas ved siden av sin egen gård.

Andreas døde 12 mai 1891, 64 år gammel.

Mathilde Gregersen

Mathilde Gregersen ble født på Brevik 22. desember 1836. Hun var datter av Peder Gregersen, en av Norges rikeste menn, og Anne Gregersen, hans kusine.


Mathilde skulle føde hele ti barn, åtte av den vokste opp. Sine siste år levde hun hos sønnen Cornelius på Holte Søndre. Hun levde da av oppspart kapital. Datteren Olga bodde også på gården. Hun var noe så fint som kontordame.

Mathilde og Andreas fikk ti barn:
Anne Marie Dorthea, f. 6.1.1859, d. 19.1.1863
Cornelius, f. 11.1.1861
Anne Marie Dorthea, f. 9.5.1863, d. 2.6.1917
Betsy Caroline, f. 24.6.1865, d. 1.4.1940
Petra Kristine, f. 3.5.1867
Anton, f. 4.7. 1869
Jenny Mathilde, f. 1.12.1871
Otto, f. 21.3.1874, d. 27.12.1876
Olga Sophie, f. 9.7.1876
Dagny Eloise, f. 22.12.1878

Nyeste kommentarer

24.08 | 13:47

Takk for fin skildring - hadde selv forfedre på Heksebeget i Sørum for 200 år siden som omsider flyttet til Skedsmo og neste generasjon inn til hovedstaden

17.06 | 15:53

Hei, jeg kom over denne siden da jeg fikk en melding via Myheritage. Kari Rigmor Mørch-Jenssen var tanta mi, gift med Henry som var eldste bror til min mor. Hilsen Inge Aasheim

25.10 | 05:20

generate

12.10 | 10:44

Specialist

Del denne siden